Estijos mokesčių privalumai

Apmokestinimas Estijoje yra labai palankus ir leidžia užsienio įmonėms optimizuoti jų mokamus mokesčius. Mokesčių sistema Estijoje numato, kad pelno mokestį privalu mokėti tik tada, kai pelnas paskirstomas, todėl užsienio įmonės turi galimybę naudotis Estijos įmone reinvestavimo tikslais.

Estijoje yra daug įstatymų nustatytų „lengvatų” verslui. Paminėsime vieną jų, nes ji unikali finansiniu ir teisiniu požiūriu, lyginant su kitomis ES šalimis. Estijos teisės aktuose numatyta, kad įmonės steigimo momentu nebūtina įnešti jos įstatinio kapitalo (nuo 2 500 EUR). Steigimo dokumentuose nurodomas laikotarpis jam suformuoti: jis gali trukti nuo 1 metų iki dividendų išmokėjimo datos. Bet reikia atsižvelgti į tai, kad, kol neįneštas įstatinis kapitalas, savininkas (steigėjas) atsako nuosavomis lėšomis pagal įstatinio kapitalo dydį.

Estijos įmonėms taikomi mokesčiai

Pelno mokestis – 0 %
Estijos teisės aktuose nėra pelno mokesčio sąvokos, bet yra apmokestinimas paskirstant pelną: toks mokestis taikomas tik dividendų išmokėjimo atveju

Pridėtinės vertės mokestis – 20 %
taikomas tada, kai įmonė privalo mokėti PVM (anglų k. VAT), nes yra PVM mokėtojas

Dividendų apmokestinimas – 25 %
Nuo 2019 m. galioja naujos juridinio asmens pelno mokesčio skaičiavimo taisyklės. Jos taikomos pelno paskirstymo, t. y. dividendų išmokėjimo, atveju.

Fiziniams asmenims taikomi mokesčiai

(tik nuolatiniams gyventojams)

Socialinio draudimo mokestis – 33 %
(taikomas tada, kai nuolatinis Estijos gyventojas gauna darbo užmokestį)Iš šių įmokų finansuojamas pensijų draudimas ir valstybinis sveikatos draudimas

Nedarbo draudimo mokestis – 1,6 % darbuotojui ir 0,8 % darbdaviui
(taikomas tik nuolatiniams Estijos gyventojams)
Darbdavys išskaito 1,6 % dydžio nedarbo draudimo mokestį iš darbuotojo bendrųjų pajamų

Fizinių asmenų pajamų mokestis – 20 %
taikomas tik nuolatiniams Estijos gyventojams – kai jiems mokamas pastovus darbo užmokestis

Iš darbo užmokesčio išskaitomas mokestis

(ne nuolatiniams gyventojams)

Jei Estijoje dirbantis darbuotojas nėra jos nuolatinis gyventojas, jo darbo užmokesčiui taikomo pajamų mokesčio tarifas yra 20 %.

Estijos įmonės valdybos narys turi teisę nemokėti sau darbo užmokesčio, taigi jam nereikia mokėti ir šio mokesčio.

Išsamiau apie tai skaitykite Estijos mokesčių ir muitų valdybos interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl mokesčių ir apskaitos:

Individuali buhalterio (-ės) konsultacija 170 EUR
Tarptautinė konsultacija dėl mokesčių 200 EUR

Užsieniečių dalyvavimas ir valdymo organų nariai užsieniečiai

Estijoje kitų valstybių gyventojams suteikiamos visos sąlygos kurti verslą. Finansų ir valstybinio sektorių paslaugomis galėsite naudotis ne tik estų, bet ir rusų bei anglų kalbomis. Iki šiol Estija jau su 59 šalimis pasirašė tarptautines sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

Standartinis PVM (pridėtinės vertės mokesčio) tarifas lygus 20 % prekės arba paslaugos vertės, bet ES valstybių narių viduje sudaromiems sandoriams – PVM netaikomas. Todėl susidomėjimas Estija, kaip tarptautinio verslo organizavimo platforma, kasmet vis auga. Dar vienas neginčytinas pliusas yra tai, kad Estijoje įkurtos įmonės valdybos narys turi teisę nemokėti sau darbo užmokesčio, tad jam nereikia mokėti ir mokesčių nuo atlygio.

Estijos mokesčių sistema itin palanki verslui dėl šių priežasčių:

  • Gera reputacija
  • Geografinė padėtis
  • Patogi elektroninių paslaugų sistema (ir bankuose, ir valstybiniame sektoriuje)
  • Galimybė konsultuotis rusų ir anglų kalbomis
  • Sudarytos tarptautinės sutartys dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo su 59 šalimis
  • Nėra valiutos kontrolės, taip pat nėra ribojimų bankuose atliekamiems tarptautiniams mokėjimams

Company in Estonia OÜ specialistai mielai jums padės su Estijos įmonės buhalterinės apskaitos paslaugomis.