Estijos įmonės metinė ataskaita

Kiekviena Estijoje įregistruota įmonė privalo pateikti metinę ataskaitą Komerciniam registrui per šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Metinę ataskaitą būtina parengti estų kalba, sumas nurodant oficialia Estijos valiuta (eurais).

Teikti metinę ataskaitą privalo visos Estijoje įsteigtos įmonės – net tos, kurios per finansinius metus nevykdė veiklos. Metinės ataskaitos pateikimo terminas yra šeši mėnesiai nuo įmonės finansinių metų pabaigos. Vadinasi, jei Jūsų įmonės finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 dieną, ataskaitą būtina pateikti iki kitų metų birželio 30 dienos.

Visą buhalterinę apskaitą būtina pabaigti, dar prieš pradedant rengti metinę ataskaitą.

Privalomos metinės ataskaitos sudedamosios dalys – tai vadovybės sudaryta įmonės veiklos ataskaita, buhalterinis balansas, įmonės pelno ir nuostolių ataskaita bei įmonės kapitalo pakeitimų ataskaita.

Metinės ataskaitos rengimas (igauņu)
nuo 250 EUR
Metinės ataskaitos rengimas, jei buvo vykdoma veikla (igauņu un angļu valodā)
nuo 350 EUR