Kontaktinis asmuo Estijoje

Nuo 2018 m. sausio 15 d. Estijos Komercijos kodekse yra nustatyta, kad visos komercinės įmonės, kurių direktorių taryboje nėra nuolatinių Estijos Respublikos gyventojų, privalo paskirti kontaktinį asmenį.

Kontaktiniu asmeniu gali būti skiriamas tik:

  • Notarų biuras
  • Advokatų biuras
  • Prisaikdintų auditorių biuras
  • Įmonė, turinti reikiamą licenciją kontaktinio asmens paslaugoms teikti

Kontaktinis asmuo yra atsakingas už procesinių ir kitų dokumentų priėmimą iš Estijos Respublikos valstybės institucijų, taip pat už šių dokumentų išsiuntimą adresatui. Pagrindinė kontaktinio asmens funkcija – tarpininkavimas, skirtas užtikrinti nenutrūkstamam valstybės institucijų ryšiui su įmonės vadovybe. Po to, kai kontaktinis asmuo gauna procesinius dokumentus ar kitus oficialius pranešimus, laikoma, kad šie procesiniai dokumentai yra įteikti bendrovės valdybai.

Norint paskirti kontaktinį asmenį, būtinas elektroninis parašas arba notaro patvirtintas susitarimas. Norint panaikinti kontaktinio asmens įgaliojimus, bendrovės direktorių tarybai pateikiamas atitinkamas prašymas, o taryba savo ruožtu įsipareigoja, kad paskirs ir įregistruos naują kontaktinį asmenį.

Bendrovės valdyba užtikrina, kad į Komercinį registrą įrašyti duomenys yra teisingi. Jei įmonė naujojo kontaktinio asmens neįregistravo registre (nors ji turi tokią prievolę, kadangi valdyba yra užsienyje), Komercinis registras turi teisę skirti įmonei baudą.

Registro tvarkytojas nustato galutinį terminą kontaktiniam asmeniui paskirti: šis laikotarpis turi būti ne mažesnis nei vienas mėnuo, bet ne didesnis nei trys mėnesiai. Jei kontaktinis asmuo vis tiek nepaskiriamas, registro tvarkytojas gali priimti sprendimą dėl priverstinio įmonės veiklos nutraukimo arba užsienio įmonės filialo išbraukimo ir registro. Bet toks sprendimas galimas tik tuo atveju, jei įmonė neįvykdė reikalavimo paskirti kontaktinį asmenį, net gavusi atitinkamą nurodymą.

Company in Estonia OÜ turi licenciją, pagal kurią teikia šias paslaugas – pasirūpina kontaktinio asmens skyrimu ir juridiniu adresu Taline.

Kontaktinis asmuo Estijoje 200 EUR

Company in Estonia OÜ siūlo savo klientams užregistruoti įmonės teisinį adresą prestižiškiausiame Talino verslo centre. Mes siūlome daugybę papildomų paslaugų, tokių kaip buhalterinės apskaitos paslaugos, teisinės paslaugos ir pagalba atidarant banko sąskaitą Estijoje.