Buhalterinės paslaugos įmonėms su PVM mokėtojo kodu Estijoje

Aptarnavimo kaina priklauso nuo apdorojamų pirminių dokumentų skaičiaus, darbuotojų skaičiaus, kredito ir lizingo sutarčių skaičiaus. Visiško apskaitos atlikimo paslauga yra būtina įmonėms, turinčioms PVM mokėtojo kodą, nes jos privalo kas mėnesį pateikti Estijos mokesčių ir muitų valdybai ne mažiau kaip 2 ataskaitas. Visiško buhalterinės apskaitos atlikimo paslauga apima ir konsultacijas dėl mokesčius reglamentuojančių Estijos įstatymų bei patarimus apie mokesčių optimizavimą.

Norint laiku pateikti deklaracijas, būtina visus dokumentus perduoti savo buhalteriui (-ei) kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos. Jei deklaracijos pateikiamos per vėlai, Mokesčių ir muitų valdyba skiria baudas. Nepateikus tam tikrų dokumentų arba pateikus juos netinkamu formatu, tenka taisyti deklaraciją, taigi įmonė patiria papildomą mokestinę naštą.

Mėnesinis mokestis įmonėms su PVM mok. kodu:

iki 10 dokumentų per mėnesį 150 EUR
nuo 11 iki 30 dokumentų per mėnesį 200 EUR
nuo 31 iki 70 dokumentų per mėnesį 250 EUR
nuo 71 dokumento per mėnesį individualiai